Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 54 (2016) CẢi thiện hệ thống làm sạch CO2 bằng xúc tác quang nhằm ứng dụng trong công nghệ nuôi tảo Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Hoàng Oanh, Quách Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Toàn, Nguyễn Quốc Trung, Trần Quế Chi, Nguyễn Hồng Chuyên, Trần Thị Minh Nguyệt, Bùi Thị Kim Anh, Đặng Đình Kim
 
T. 49, S. 2 (2011) Cải thiện hiệu năng mạng GMPLS lõi sử dụng nhãn mã 2-D và bộ giới hạn công suất quang Tóm tắt   PDF
Đang The Ngoc, Nguyen Tien Ban
 
T. 46, S. 3 (2008) Cấu trúc hệ thống Softswich Tóm tắt   PDF
Hoàng Minh
 
T. 52, S. 5 (2014) Cố định cellulase từ nấm trichoderma sp. trên hạt composite tạo bởi chitosan cao-lanh hoạt hóa Tóm tắt   PDF
Đỗ Hữu Nghị, Vũ Đình Giáp, Đỗ Hữu Chí, Trần Thị Như Hằng, Trần Thị Hồng Hà, Lê Mai Hương
 
T. 50, S. 2 (2012) CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẤY CÀ PHÊ SỬ DỤNG KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ SINH KHỐI Tóm tắt   PDF
Mai Thanh Phong, Phan Đình Tuấn
 
T. 52, S. 1 (2014) CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT MÀNG TỔ HỢP DẠNG ĐA LỚP GRAPHEN/POLY(1,5-DIAMINONAPHTHALEN) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Dung, Vũ Hoàng Duy, Đăng Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Chúc, Nguyễn Hải Bình, Trần Đại Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Thái Hoàng
 
T. 52, S. 1 (2014) CHẾ TẠO, ĐẶC TÍNH VÀ TÍNH CHẤT CHỐNG ĂN MÒN CỦA COMPOSITE NỀN EPOXY CHỨA BENTONITE HỮU CƠ, BỘT ZnO CÓ CỠ HẠT DƯỚI MICROMETER Tóm tắt   PDF
Bùi Quốc Bình, Zhong Qingdong, Zhou Qiongyu
 
T. 46, S. 3 (2008) Chế tạo chấm lượng từ CdSe bằng phương pháp hoá sạch Tóm tắt   PDF
Ung Thị Diệu Thuý, Nguyễn Quang Liêm
 
T. 1, S. 54 (2016) Chế tạo hạt nano từ CoFe2O4 có khả năng phân tán trong nước theo quy trình một bước sử dụng dung môi triethylenetetramin Tóm tắt   PDF
Kiều T.B. Ngọc, Phạm Văn Luyến, Nguyễn C. Khang, Phạm H. Nam, Đỗ H. Mạnh, Phạm V. Vĩnh, Phạm V. Hùng, Lê T. Lư
 
T. 46, S. 3 (2008) Chế tạo keo bạc nano bằng phương pháp chiếu xạ sử dụng polyvinyl pyrolidon/chitosan làm chất ổn định Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Phú
 
T. 45, S. 4 (2007) Chế tạo thành công trạm trộn bê tông xi măng cơ động 20 m3/h Toàn văn   PDF
Nguyễn Hữu Lộc
 
T. 48, S. 3 (2010) Chế tạo thiết bị cho công nghệ mạ xoa sử dụng để phục hồi chi tiết máy bị mài mòn Tóm tắt   PDF
Đào Khánh Dư
 
T. 45, S. 2 (2007) Chế tạo và khảo sát tính chất của vật liệu polyme alloy trên cơ sở HDPE và bột cao su phế thải biến tính bằng tổ hợp axit Steatic/ZNO và kẽm stearat Toàn văn   PDF
Trần Thị Thanh Vân
 
T. 48, S. 2 (2010) Chế tạo và nghiên cứu tính chất của sensor oxy sử dụng vi điện cực vàng dạng tổ hợp Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Hà, Đặng Thị Tố Nữ
 
T. 52, S. 1 (2014) Chế tạo và nghiên cứu tính chất màng tổ hợp dạng đa lớp Graphen/Poly (1,5-Diaminonaphthalen) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Dung, Vũ Hoàng Duy, Đặng Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Chúc, Nguyễn Hải Bình, Trần Đại Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Thái Hoàng
 
T. 45, S. 1 (2007) Chế tạo và tính chất vật lý của các màng mỏng bán dẫn từ Al1-xCrxN Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Quang
 
T. 52, S. 2 (2014) Chế tạo vàng nano điều chỉnh tăng kích thước hạt bằng phương pháp chiếu xạ Gama Co-60 và khảo sát hiệu ứng chống ôxi hóa Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Nguyễn Quốc Hiến
 
T. 52, S. 2 (2014) Chế tạo vàng nano điều chỉnh tăng kích thước hạt bằng phương pháp chiếu xạ gamma co-60 và khảo sát hiệu ứng chống oxi hóa. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Nguyễn Quốc Hiến
 
T. 53, S. 3 (2015) Chế tạo vi lỗ trên màng mỏng Au/Pd nhờ sử dụng xung laser femto-giây Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huyền Trang, Đoàn Hoài Sơn, Cao Thành Lê
 
T. 52, S. 1 (2014) Chế tạo đặc tính và tính chất chống ăn mòn của composite nền empoxy chứa bentonite hữu cơ, bột ZnO có cỡ hạt dưới Micrometer Tóm tắt   PDF
Bùi Quốc Bình, Zong Quidong, Zhou Qiongyu
 
T. 45, S. 4 (2007) Chế tạo, nghiên cứu đặc trưng pin quang điện hoá trên cơ sở nano oxit titan và nano oxit thiếc Tóm tắt   PDF
Nguyễn Năng Định, Phạm Hoàng Ngân
 
T. 53, S. 5 (2015) Chế tạo, đặc trưng và hình thái cấu trúc của màng Chitosan mang Nifedipine Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Chinh, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thị Mai, Thái Hoàng
 
T. 44, S. 2 (2006) Chiết Tách, Tinh Sạch Và Khảo Sát Tác Dụng Đối Kháng Vi Sinh Vật Của Salanin Từ Nhân Hạt Cây Xoan Ấn Độ ̣Azadirachta indica A. Juss) Trồng Tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
Độ Văn Vũ, Thắng Tiến Nguyễn, Minh Thị Nguyễn, Hạnh Ngọc Nguyễn
 
T. 51, S. 6 (2013) Chuyển biến ausfferit trong công nghệ chế tạo gang cầu tôi đẳng nhiệt (ADI) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Dũng
 
T. 53, S. 5 (2015) Chuyển hóa Grycerol thành Polyhydroxyalkanoate nhờ vi khuẩn ưa mặn phân lập từ rừng ngập mặn Tóm tắt   PDF
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Vân
 
126 - 150 trong số 707 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP