Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 54, S. 2 (2016) Ảnh hưởng của Vi khuẩn lam (Nostoc calcicola) đối với hệ thống chống ôxi hóa Tóm tắt   PDF
Mai Văn Chung, Mai Thanh Huyền, Đinh Thị Trường Giang
 
T. 47, S. 6 (2009) Ảnh hưởng pH và khối lượng phân tử chitosan đến keo bạc nano chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Phú, Bùi Duy Du
 
T. 53, S. 1 (2015) Ảnh hươpngr của nhiệt độ phân hủy các muối đến thành phần và hình thái bề mặt điện cực Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2 Tóm tắt   PDF
Chu Thị Thu Hiền, Trần Trung, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Phong
 
T. 47, S. 6 (2009) ảnh hưởng của Butachlor lên hệ thống Oxy hóa của cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus) Tóm tắt   PDF
Phan Văn Trí
 
T. 47, S. 5 (2009) ảnh hưởng của chất điều hào sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh chồi và rễ phong lan giã hạt Dendrobium Anosmum Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Hữu Lễ
 
T. 45, S. 4 (2007) ảnh hưởng của chế độ xử lý xúc tác và điều kiện phản ứng đến hoạt độ quang oxy hoá p-Xylen của TiO2 Degusa Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Trí, Lưu Cẩm Lục
 
T. 45, S. 4 (2007) ảnh hưởng của hàm lượng Trithithiol đến quá trình khâu mạch quang của hệ cao su Butadien/Clobuthil Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Việt Triều, Tạ Thiên Toàn, Lê Xuân Hiền
 
T. 45, S. 1 (2007) ảnh hưởng của lansoprazole lên quá trình hô hấp và một số enzym chống tổn thương oxy hoá của vi khuẩn xoang miệng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mai Phương
 
T. 45, S. 6 (2007) ảnh hưởng của mangan đến tính chất gang cầu phrrit trạng thái đúc Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Dũng
 
T. 46, S. 6 (2008) ảnh hưởng của nhiệt độ lên khả năng khâu mạch của carboxymethylcellulose Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Lệ Hà, Trần Thị Thuỷ
 
T. 47, S. 2 (2009) ảnh hưởng của quá trình làm khô và đánh bóng đến chất lượng sản phẩm chè xanh Tóm tắt   PDF
Ngô Xuân Cường, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Duyên Tư
 
T. 47, S. 1 (2009) ảnh hưởng của Retain - AVG ( Aminnoethoxyvinylglycine) đến thời hạn bảo quản sau thu hoạch chuối tiêu (Musa AAA Cavendish) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Toàn
 
T. 46, S. 2 (2008) ảnh hưởng của sự hấp phụ SnO2 đến tính chất của màng nano tinh thể TiO2 chế tạo bằng phương pháp phun nhiệt phân Tóm tắt   PDF
Trần Kim Cương
 
T. 47, S. 5 (2009) ảnh hưởng của SiO2 và Al2O3 tới độ bền ăn mòn hợp kim ZnNi trong môi trường tự nhiên và nhân tạo Tóm tắt   PDF
Nguyễn Huy Dũng
 
T. 45, S. 2 (2007) ảnh hưởng một số yếu tố tới quá trình lên men vang táo mèo (docyna indica) Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Kim Nhung
 
T. 45, S. 1 (2007) ảnh hưởng độ mặn của nước lên sinh trưởng phát triển của cây dừa trong vườn ươm Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Hồng
 
T. 46, S. 1 (2008) ổn định từ biến của mizet và bài toán mở rộng Tóm tắt   PDF
Tô Văn Tân, Phạm Quốc Doanh
 
T. 50, S. 3 (2012) ỨNG DỤNG LỚP PHỦ PbO2 TRÊN THÉP KHÔNG GỈ 304 LÀM ANÔT TRƠ CHO QUÁ TRÌNH BẢO VỆ CATÔT SỬ DỤNG DÒNG NGOÀI TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Thanh Mai
 
T. 49, S. 6 (2011) ỨNG DỤNG THIẾT BỊ ĐO TỰ ĐỘNG KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC THẢI TỪ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦN GIUỘC Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Hà, Huỳnh Thị Phép
 
T. 49, S. 3 (2011) Ứng dụng công nghệ lọc sinh học trong hệ thống tuần hoàn nước nuôi giống cá biển quy mô sản xuất Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu HIền, Trần Văn Nhân, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Thị Thanh Hương
 
T. 48, S. 5 (2010) Ứng dụng công nghệ Viễn thám và hệ thông tin địa lý để đánh giá biến động lớp phủ thực vật 3 xã (Tà Bhinh, Chà Vàl và La De, huyện Nam Giang, Quảng Nam) bị ảnh hưởng chất độc hóa học phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Cảnh, Đỗ Hữu Thư, Đặng Huy Phương, Hà Quý Quỳnh
 
T. 48, S. 5 (2010) Ứng dụng giải thuật di truyền mờ trong bài toán quản lí hàng đợi tích cực AQM Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng, Lê Bá Dũng
 
T. 49, S. 3 (2011) Ứng dụng kỹ thuật DNA vào việc đánh giá mối quan hệ di truyền tập đoàn cây gỗ trắc đỏ (Dalbergia cochinchinensis) ở Việt Nam đang có nguy cơ tuyệt chủng Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu HIền, Đinh Thị Phòng
 
T. 53, S. 5 (2015) Ứng dụng kỹ thuật ghép ảnh panaroma trong mạng cảm biến không dây Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Phát, Nguyễn Mạnh Thế
 
T. 54, S. 3 (2016) Ứng dụng logic mờ trong điều khiển robot tác hợp (MRM robot) Tóm tắt   PDF
Phan Bùi Khôi, Nguyễn Văn Toàn
 
51 - 75 trong số 707 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP