Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 46, S. 2 (2008) Điều khiển lên men để tăng cường sinh tổng hợp Nisin ở vi khuẩn lactococcus lactis Tóm tắt   PDF
Hoa Thị Minh Tú, Nguyễn Tiến Thành, Lê Thanh Bình
 
T. 47, S. 5 (2009) Điều khiển lũ ở tứ giác Long Xuyên Tóm tắt   PDF
Nguyễn Sinh Huy, Hồ Văn Chín
 
T. 48, S. 6 (2010) Điều khiển mức nước sử dụng đại số gia tử Tóm tắt   PDF
Vũ Chấn Hưng, Hoàng Văn Tuấn, Vũ Như Lân, Đặng Thành Phu, Nguyễn Duy Minh
 
T. 51, S. 6 (2013) Điều khiển on - off trong bài toán dầm chịu uốn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nhật Thăng, Bùi Hải Lê, Trần Đức Trung, Trần Minh Thúy
 
T. 52, S. 4 (2014) Điều khiển trượt nơ ron thích nghi bền vững cho robot ba bậc tự do Tóm tắt   PDF
Thái Hữu Nguyên, Phan Xuân Minh, Nguyễn Công Khoa
 
T. 50, S. 6 (2012) ĐIỂM LẠI CÁC NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC MỘT SỐ LOÀI SINH VẬT BIỂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2012 Tóm tắt   PDF
Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phương Thảo, Trần Hồng Quang, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Hùng, Phan Văn Kiệm
 
T. 54, S. 3 (2016) Ước tính trữ lượng loài sâu tre và một số đặc điểm ký sinh của chúng trên cây tre ở tỉnh Sơn La, vùng Tây Bắc Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Quỳnh Mai
 
701 - 707 trong số 707 mục << < 24 25 26 27 28 29 


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP