Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 52, S. 1 (2014) Ảnh hưởng của các chất bổ sung hữu cơ lên quá trình sinh trưởng và phát triển của chồi lan Vân Hài (Paphiopedium callosum) nuôi cấy In vitro Tóm tắt   PDF
Vũ Quốc Luận, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Phúc Huy, Đỗ Khắc Thịnh, Dương Tấn Nhựt
 
T. 51, S. 6 (2013) Ảnh hưởng của các yếu tố đến sự tạo thành aminoreductone trong phản ứng Maillard Tóm tắt   PDF
Vũ Thu Trang, Lâm Xuân Thanh
 
T. 54, S. 3 (2016) Ảnh hưởng của công suất Laser đến nhiệt độ vùng nóng chảy và chiều dày lớp tạo hình tại vùng có độ cong khác nhau của chi tiết thành mỏng chế tạo bởi công nghệ tạo hình băng tia Laser Tóm tắt   PDF
Đoàn Tất Khoa
 
T. 53, S. 4 (2015) Ảnh hưởng của công suất nguồn Laser đến độ đồng đều chi tiết thành mỏng chế tạo bởi công nghệ tạo hình bằng tia laser Tóm tắt   PDF
Đoàn Tất Khoa, Hồ Việt Hải
 
T. 54, S. 3 (2016) Ảnh hưởng của cấu trúc phân tử porphyrin tới đặc tính bán dẫn của chúng Tóm tắt   PDF
Hoàng Mai Hà, Phan Đình Long, Ngô Trịnh Tùng
 
T. 49, S. 1 (2011) Ảnh hưởng của chế phẩm vi khuẩn lactic lên sự thay đổi hàm lượng axit amin của cá tạp sau thời gian bảo quản và ứng dụng cho nuôi trồng thủy sản. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Trang, Trần Đình Mấn, Phạm Thanh Hà
 
T. 52, S. 4 (2014) Ảnh hưởng của cuộn dây 2D và 3D đến quá trình điều khiển nhiệt độ cho khuôn theo phương pháp cảm ứng từ Tóm tắt   PDF
Phạm Sơn Minh
 
T. 48, S. 1 (2010) Ảnh hưởng của hàm lượng nitơ và photpho trong đất đến khả năng cộng sinh của nấm arbuscular mycorrhizas trên cây ngô và hiệu quả xử lí đất ô nhiễm chì. Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Cường, Tăng Thị Chính
 
T. 52, S. 2 (2014) Ảnh hưởng của hema đến quá trình tổng hợp và tính nhạy nhiệt của poly(NIPAM-co-HEMA) Tóm tắt   PDF
Hoàng Dương Thanh, Nguyễn Văn Khôi, Trần Thị Như Mai, Trần Vũ Thắng, Trịnh Đức Công
 
T. 52, S. 2 (2014) Ảnh hưởng của hema đến quá trình tổng hợp và tính nhạy điện của Poly (Nipam-co-hema) Tóm tắt   PDF
Hoàng Dương Thanh, Nguyễn Văn Khôi, Trần Thị Như Mai, Trần Vũ Thắng, Trịnh Đức Công
 
T. 48, S. 2 (2010) Ảnh hưởng của ion kim loại đến khả năng sinh tổng hợp enzim glucooxydaza từ chủng nấm mốc Aspergillus niger 9.4 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Hường, Ngô Tiến Hiển, Nguyễn Minh Thu, Khuất Thị Thủy, Đàm Lam Thanh, Trần Thị Châu
 
T. 50, S. 5 (2012) Ảnh hưởng của loại mẫu cấy và hệ thống chiếu sáng đơn sắc lên khả năng tái sinh chồi cây hoa cúc (Chrysanthemum morifoliumRamat. cv. “Jimba”) nuôi cấy in vitro. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Đình Lâm, Dương Tấn Nhựt
 
T. 54, S. 3 (2016) Ảnh hưởng của một số chất trợ phân tán đến sự phân tán nanosilica trong dung dịch thụ động crom (III) Tóm tắt   PDF
Trương Thị Nam, Hoàng Thị Hương Thủy, Đào Phi Hùng, Lê Bá Thắng, Đặng Thị Cẩm Hà
 
T. 53, S. 1 (2015) Ảnh hưởng của một số nguồn ánh sáng nhân tạo đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây địa lan (cymbidium spp.) và cây hoa cúc (chrysanthemum spp.) Tóm tắt   PDF
Dương Tấn Nhựt, Lê Thị Phương Thảo, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Bá Nam
 
T. 51, S. 6 (2013) Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ lên tính chất quang của tinh thể nano CuInS2 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Quang Liêm
 
T. 53, S. 3 (2015) Ảnh hưởng của nồng độ khí oxy thấp và nồng độ khí cacbonnic cao trong môi trường bảo quản đến chất lượng quả ớt tươi Tóm tắt   PDF
Phạm Anh Tuấn, Vũ Thị Nga
 
T. 53, S. 4 (2015) Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến cấu trúc và độ bền chống ăn mòn của lớp thụ động Cr3+ trên bề mặt thép mạ kẽm Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hương Thủy, Lê Bá Thắng, Trương Thị Nam, Nguyễn Thị Thanh Hương, Vũ Trường Sơn
 
T. 48, S. 3 (2010) Ảnh hưởng của pH đến sự hình thành và phát triển của chấm lượng tử CdTe Tóm tắt   PDF
Ứng Thị Diệu Thúy, Phạm Song Toàn, Nguyễn Quang Liêm
 
T. 52, S. 6 (2014) Ảnh hưởng của phụ gia xenlulo cao phân tử tới tính dính của vữa tươi Tóm tắt   PDF
Lê Văn Hải, Phan Văn Tiến
 
T. 48, S. 3 (2010) Ảnh hưởng của phương pháp và điều kiện nuôi cấy đến sự tổng hợp chất màu và hoạt chất monacolin của các chủng nấm mốc đỏ Monascus purpureus 5057 và 5085 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoài Trâm, Đỗ Thị Thủy Lê, Bùi Thị Hồng Phương, Đỗ Thị Thanh Huyền, Phạm Đức Toàn, Trịnh Thị Kim Vân, Trần Trung Dũng, Hoàng Đình Hòa, Zhao Hai
 
T. 52, S. 4 (2014) Ảnh hưởng của polyme thân thiện với môi trường đến sinh trưởng , phát triển và năng suất của cây hồ tiêu tại huyện Chư sê - tỉnh Gia Lai Tóm tắt   PDF
Trịnh Đức Công, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Trung Đức, Đỗ Công Hoan
 
T. 54, S. 3 (2016) Ảnh hưởng của sấy khí nòng lên hàm lượng tinh dầu và đặc tính màu sắc của lá bạc hà (Mentha Peppermint)) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Yến Chi, Dương Thị Thanh Thảo, Hoàng Quốc Tuấn
 
T. 54, S. 2 (2016) Ảnh hưởng của sấy khí nóng lên thành phần hóa lý và chất lượng cảm quan màu sắc của Gừng bột (Zingiber officinale) Tóm tắt   PDF
Đào Nhật Quang, Vũ Thị Hường, Hoàng Quốc Tuấn
 
T. 52, S. 2 (2014) Ảnh hưởng của sợi Xenlulo tới tính dính bám của vữa trát tường ở trạng thái tươi Tóm tắt   PDF
Phan Văn Tiến, Nguyễn Thanh Hưng, Phạm Thị Hiền Lương
 
T. 52, S. 2 (2014) Ảnh hưởng của sợi xenlulo tới tính dính bám của vữa trát tường ở trạng thái tươi. Tóm tắt   PDF
Phan Văn Tiến, Nguyễn Thanh Hưng, Phạm Thị Hiền Lương
 
26 - 50 trong số 707 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP