T. 53, S. 1 (2015)

Mục lục

Articles

Xây dựng đặc tính trao đổi công suất giữa nhà máy điện gió với lưới điện Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Khiêm, Trần Đình Long 1-8
Điều khiển bám thích nghi bền vững hệ phi tuyến có thành phần bất định hệ không bị chặn Tóm tắt PDF
Nguyễn Doãn Phước, Lê Thị Thu Hà 9-17
Nghiên cứu khả năng chảy nhớt, tính chất lưu biến của vật liệu nanocompozit EVA/EVAgAM/NANOSILICA Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thúy Chinh, Thái Hoàng 18-26
Đa dạng thành phần loài động vật đáy (zoobenthos) ở sông truồi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Hoàng Đình Trung 27-33
Ảnh hưởng của một số nguồn ánh sáng nhân tạo đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây địa lan (cymbidium spp.) và cây hoa cúc (chrysanthemum spp.) Tóm tắt PDF
Dương Tấn Nhựt, Lê Thị Phương Thảo, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Bá Nam 34-42
Nghiên cứu động học của phản ứng trùng hợp acrylamit sử dụng chất khơi mào amoni pesunfat Tóm tắt PDF
Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi 43-50
Hiệu quả giảm kích thước hạt bùn thông qua xử lý bằng kiềm, siêu âm, nhiệt và kết hợp Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn, Carine Julcour-Lebigue, Henry Delmas 51-63
Bước đầu xác định một số kim loại nặng trong môi trưởng nước sông Hồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Duy An, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường, Trần Thị Bích Nga 64-74
Nghiên cứu các quá trình ăn mòn của hợp kim eutectic Bi-42Sn hàn Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Nam 75-84
Ảnh hưởng của biến dạng tạp chất cực nguồn tới hoạt động của các tranzito xuyên hầm ngang và dọc Tóm tắt PDF
Lưu Thế Vinh, Nguyễn Đăng Chiến 85-95
Nghiên cứu chế tạo vật liệu carborun từ Nano SiO2 Tóm tắt PDF
Trần Sĩ Trọng Khánh, Trần Thị Thao, Nguyễn Năng Định 96-104
Ảnh hươpngr của nhiệt độ phân hủy các muối đến thành phần và hình thái bề mặt điện cực Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2 Tóm tắt PDF
Chu Thị Thu Hiền, Trần Trung, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Phong 105-114
Tính toán độ bền mỏi tiếp xúc trong bộ truyền bánh răng con lăn Tóm tắt PDF
Vũ Lê Huy 115-126
Biokeys-một hệ thống liên kết cho phép làm việc với cơ sở dữ liệu và khóa định loại đa truy ở các bậc phân loại khác nhau Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sinh 127-138


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP