T. 51, S. 5 (2013)

Mục lục

Articles

THUẬT TOÁN ĐA THỨC XÁC ĐỊNH CHU TRÌNH HAMILTON TRONG LỚP ĐỒ THỊ σ2 ≥ n-1 Tóm tắt PDF
Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hữu Xuân Trường 533-541
Tinh sạch phức hợp Rave từ Saccharomyces cerevisiae bằng việc sử dụng FLAG tag Tóm tắt PDF
Nguyen Thanh Chung, Pham Thi Tam, Ta Thi Thu Thuy, Chunyin Gu, Zhenyu Zhang 543-554
TÁCH CHIẾT, TINH SẠCH VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁNG SINH TỪ XẠ KHUẨN STREPTOMYCES SP. QN63 CHỐNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS NHỜN KHÁNG SINH Tóm tắt PDF
Dương Minh Lam, Đặng Ngọc Quang, Nguyễn Thị Hà 555-564
THÀNH PHẦN AXIT BÉO BAO GỒM ĐỒNG PHÂN DẠNG TRANS CỦA MỘT SỐ LOẠI BÁNH QUY BÁN Ở THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Hoàng Quốc Tuấn, Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Thị Minh Tú 565-572
CƠ CHẾ TÍCH TỤ THỦY NGÂN CỦA LOÀI NGHÊU TRẮNG (MERETRIX LYRATA) PHÂN BỐ VÙNG CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG, HẢI PHÒNG, VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Xuân Sinh 573-586
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO KHÍ HYDRO SINH HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN Tr2 PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN VI HIẾU KHÍ Tóm tắt PDF
Đặng Thị Yến, Vương Thị Nga, Lại Thuý Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền 587-598
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PIGMENT NixZn1-xAl2O4 KÍCH THƯỚC NANOMET Tóm tắt PDF
Phạm Thị Sen, Huỳnh Kỳ Phương Hạ 599-606
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN CÁM GẠO LÀM GIÀU POLYPHENOL BẰNG NẤM MEN Tóm tắt PDF
Đặng Thu Hương, Trần Thị Ngoan, Nguyễn La Anh 607-614
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA QUẦN XÃ TUYẾN TRÙNG THEO MÙA VỤ Tóm tắt PDF
Ngô Xuân Quảng, Nguyễn Ngọc Châu, Ann Vanreuse 615-626
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ, HÌNH THÁI CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP POLYVINYLCLORUA/TRO BAY BIẾN TÍNH BẰNG HỢP CHẤT SILAN Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Thúy Chinh, Nguyễn Thị Thu Trang, Đỗ Quang Thẩm, Trần Thị Thanh Vân 627-634
CÔNG NGHỆ MẠ HỢP KIM VÀNG Au-Ni, Au-Co, Au-Cu VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Kết, Nguyễn Đức Hùng 635-644
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ LLDPE/CLAY HỮU CƠ (CLAY-VTMS) VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA DICUMYL PEOXIT (DCP) Tóm tắt PDF
Lê Thị Mỹ Hạnh, Đào Thế Minh, Ngô Duy Cường 645-650
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CỦA XÚC TÁC Au/C* CHO PHẢN ỨNG OXI HÓA HOÀN TOÀN TOLUEN Tóm tắt PDF
Lê Thị Huyền Trang, Nguyễn Hạnh Nguyên, Trần Quang Vinh, Phạm Thanh Huyền, Lê Thị Hoài Nam 651-660
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU PEROVSKITE La2/3Ca1/3Mn1-xCoxO3 Tóm tắt PDF
Vũ Văn Khải, Nguyễn Huy Sinh 661-668


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP