T. 50, S. 4 (2012)

Mục lục

Articles

TỐI ƯU TẦN SỐ VÀ PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG TỨC THỜI CỦA TẤM COMPOSITE GẤP NẾP CÓ GÂN GIA CƯỜNG Tóm tắt PDF
Bui Van Binh, Tran Ich Thinh, Tran Minh Tu 403-422
ĐỘNG HỌC MÁY PHAY CNC NHIỀU TRỤC KIỂU PSK: HEXAPOD- CNC 3 TRỤC Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Thái 423-439
ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH CHO ROBOT DI ĐỘNG HAI BÁNH VI SAI SỬ DỤNG HÀM LYAPUNOV VÀ BỘ LỌC KALMAN MỞ RỘNG Tóm tắt PDF
Trần Thuận Hoàng, Phùng Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trần Quang Vinh 441-452
NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG Tóm tắt PDF
Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Như Quỳnh 453-462
LÀM SÁNG TỎ TÊN KHOA HỌC CHO MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI TRE (BAMBUSA Schreb.) Ở VIỆT NAM DO BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI TRÊN CƠ SỞ GIẢI MÃ TRÌNH TỰ GEN trnL-trnF, psbA-trnH VÀ matK Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Hiền, Trần Thị Việt Thanh, Nguyễn Khắc Khôi, Đinh Thị Phòng 463-473
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TÍCH LŨY HOẠT CHẤT SAPONIN THÔNG QUA NUÔI CẤY MÔ SẸO VÀ CÂY SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.) IN VITRO Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Cương, Nguyễn Bá Nam, Trần Công Luận, Bùi Thế Vinh, Dương Tuấn Nhựt 475-490
HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC VÙNG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP (HOA - RAU - CÂY ĂN QUẢ) TẠI XÃ PHÚ DIỄN VÀ XÃ TÂY TỰU (HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Christina Seilder, Matthias Kaendler, Dương Thị Thủy 491-496
BIẾN TÍNH MÀNG SIÊU LỌC POLYSULFONE BẰNG PVA VÀ TiO2 NHẰM CẢI THIỆN KHẢ NĂNG CHỐNG TẮC NGHẼN Tóm tắt PDF
Mai Thanh Phong, Cao Xuân Thắng, Phan Đình Tuấn 497-505
PHỔ RAMAN VÀ HỒNG NGOẠI CỦA CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI AXIT DL-2-AMINO-N-BUTYRIC Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thanh Lê 507-513
HẤP PHỤ Hg (II) TRONG DUNG DỊCH NƯỚC SỬ DỤNG DẪN XUẤT CACBOXYMETYL GLUCOMANNAN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Tiến An, Đỗ Trường Thiện, Đặng Lê Dũng 515-520
PHÂN LẬP, NHÂN NUÔI LƯU GIỮ VÀ ĐỊNH TÊN MỘT SỐ NẤM RỄ NỘI CỘNG SINH TRÊN CÂY LÚA VÀ CÀ CHUA Ở BẮC VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Trần Thị Như Hằng, Trần Thị Hồng Hà, Nguyễn Đình Luận, Posta Katalin, Lê Mai Hương 521-527
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN-TỪ CỦA HỆ VẬT LIỆU TỔ HỢP (1-x)La0,7Ca0,3MnO3+ xLa1,5 Sr0,5NiO4 Tóm tắt PDF
Trần Đăng Thành, Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Thanh Phong, Vũ Đình Lãm, Lê Văn Hồng 529-536
NGHIÊN CỨU VỀ BIÊN PHA HÌNH THÁI CỦA HỆ GỐM ÁP ĐIỆN PZT – PbMnSbN Tóm tắt PDF
Thân Trọng Huy, Nguyễn Đình Tùng Luận, Trương Văn Chương, Lê Văn Hồng 537-545


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP