T. 49, S. 3 (2011)

Mục lục

Articles

Tổng quát về đặc tính hóa luồng lưu lượng IP Tóm tắt PDF
Dương Tuấn Anh, Hoàng Minh 1-23
On a robustness of reduced order models by state optimization approach Tóm tắt PDF
Nguyen, Thuy Anh 25-38
Truyền dữ liệu thời gian thực trên mạng điện lưới Tóm tắt PDF
Ngo Dien Tap, Pham Huu Trieu 39-45
Sử dụng mô hình toán tối ưu trong xác định cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hợp lí xã Giáo Liêm – Huyện Sơn Động – Tỉnh Bắc Giang Tóm tắt PDF
Lê Thị Giang, Đoàn Thanh Thủy 47-56
Ứng dụng kỹ thuật DNA vào việc đánh giá mối quan hệ di truyền tập đoàn cây gỗ trắc đỏ (Dalbergia cochinchinensis) ở Việt Nam đang có nguy cơ tuyệt chủng Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu HIền, Đinh Thị Phòng 57-64
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM CỘNG SINH ABUSCULAR MYCORHIZA ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÍ ĐẤT NHIỄM CHÌ CỦA CÂY NGÔ Tóm tắt PDF
Tăng Thị Chính, Bùi Văn Cường 65-71
Các triterpen từ thân cây ba soi h¬ọ thầu dầu (Euphorbiaceae) Tóm tắt PDF
Hà Thị Thoa, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường, Marc Litaudon, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh 73-77
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYPROPYLEN VÀ TRO BAY Ở TRẠNG THÁI NÓNG CHẢY Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Nguyễn Thúy Chinh 79-85
Nghiên cứu tác dụng của băng nano bạc lên quá trình điều trị vết thương bỏng Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Dung, Nguyễn Hoài Châu, Đào Trọng Hiền, Nguyễn Thúy Phượng, Ngô Quốc Bưu, Nguyễn Gia Tiến 87-92
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DẦU BÔI TRƠN CHO QUÁ TRÌNH CÁN KÉO DÂY KIM LOẠI Tóm tắt PDF
Đinh Văn Kha 93-98
ẢNH HƯỞNG CỦA POLYME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LOÀI CÂY HỌ ĐẬU TRỒNG TRÊN BÃI THẢI KHAI THÁC THAN – MỎ THAN NÚI HỒNG - TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khôi, Thân Văn Hiệp, Trịnh Đức Công, Trần Đức Thắng, Phạm Thị Thu Hà 99-104
Ứng dụng công nghệ lọc sinh học trong hệ thống tuần hoàn nước nuôi giống cá biển quy mô sản xuất Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu HIền, Trần Văn Nhân, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Thị Thanh Hương 105-112
Dẫn liệu bước đầu về thành phần loại ấu trùng cánh lông (Trichoptera) ở vườn quốc gia Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Hoàng Đình Trung, Lê Trọng Sơn, Vũ Thị Phương Anh 113-119
Dao động tự chấn của bản mỏng chữ nhật trên nền đàn hồi hai hệ số nền. Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Đa, Trần Đình Sơn 121-132


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP