Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 2, S. 1 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA Mo, B, Cu VÀ GIBBERELLIN ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY CỦ ĐẬU (Pachyrhizus erosus L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT PHA CÓ BÓN MỨC PHÂN KALI KHÁC NHAU TẠI QUẢNG NAM Tóm tắt   PDF
Trần Minh Thắng, Nguyễn Tấn Lê
 
T. 2, S. 1 (2017) ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH KHOẢNG TRỐNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Duy Viễn
 
T. 2, S. 1 (2017) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA Tóm tắt   PDF
Bùi Huy Khôi, Nguyễn Thị Ngân
 
T. 2, S. 1 (2017) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PROBIT ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHIỆP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Phúc
 
T. 2, S. 1 (2017) BÀN VỀ GIẢNG DẠY BIÊN - PHIÊN DỊCH CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC Tóm tắt   PDF
Lưu Hớn Vũ
 
T. 1, S. 1 (2016) BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN, NẤM MEN, NẤM MỐC TRÊN BÒ KHÔ VÀ CÁ BỐNG KHO TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Ngọc Lan, Bùi Thị Hồng Lâm
 
T. 1, S. 1 (2016) CÁC DI TÍCH CÔNG XƯỞNG Ở TÂY NGUYÊN TRONG HỆ THỐNG CÔNG XƯỞNG CHẾ TÁC RÌU ĐÁ Ở ĐÔNG NAM BỘ Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Hưng
 
T. 1, S. 1 (2016) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH CỦA SINH VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH) Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hoa Liên
 
T. 1, S. 1 (2016) CÁCH ĐÁNH DẤU SỰ VẬT QUA ĐỊNH DANH TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Lê Đức Luận
 
T. 1, S. 1 (2016) CHỢ NỔI TÂY NAM BỘ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA HỌC Tóm tắt   PDF
Võ Văn Sơn
 
T. 4, S. 1 (2019) Chiến lược phát triển nhân lực tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2018 - 2025 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoàng Nguyên
 
T. 2, S. 1 (2017) COOC-CFI: THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG TRÊN DỮ LIỆU GIAO DỊCH Tóm tắt   PDF
Phan Thành Huấn
 
T. 2, S. 1 (2017) HÀNH VI QUYẾT ĐỊNH CHỌN NƠI LÀM VIỆC CỦA NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Hồ Quang Thanh
 
T. 1, S. 1 (2016) HÌNH THÀNH CHUẨN MỰC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TỪ BỘ QUY TẮC THỰC HÀNH CỐT YẾU TRONG TPP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thường Lạng
 
T. 1, S. 1 (2016) HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NHẰM XÂY DỰNG PHONG CÁCH GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Phi
 
T. 1, S. 1 (2016) KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN THU HỒI DỊCH CHIẾT VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG OXY HÓA CỦA DỊCH CHIẾT BẮP CẢI TÍM (BRASSICA OLERACEA) Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Khôi, Lê Trọng Nghĩa
 
T. 2, S. 1 (2017) KĨ NĂNG THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Phạm Nhân Thành
 
T. 2, S. 1 (2017) MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG CHỐNG SÉT VAN BẰNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EMTP Tóm tắt   PDF
Võ Tiến Dũng, Trần Duy Trinh, Võ Tiến Trung, Vũ Anh Tuấn
 
T. 4, S. 1 (2019) Mối quan hệ giữa chất lượng giao dịch, chất lượng mối quan hệ và lòng trung thành của khách hàng mua sắm trực tuyến Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thảo Nguyên
 
T. 1, S. 1 (2016) MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NÔNG THÔN HỌC ĐẠI HỌC Ở TP. HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Lê Sĩ Hải
 
T. 2, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI TINH THỂ VÀ HÀM LƯỢNG OXALAT CANXI Ở CÂY MÔN NGỨA (COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT) Tóm tắt   PDF
Võ Thị Thanh Phương
 
T. 2, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN ETHANOL TỪ VỎ XOÀI SỬ DỤNG NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE Tóm tắt   PDF
Huỳnh Xuân Phong
 
T. 2, S. 1 (2017) NHÌN LẠI TÁC ĐỘNG CỦA QUAN HỆ ASEAN – TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI QUAN HỆ VIỆT – TRUNG VỀ TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN TRÊN BIỂN GIAI ĐOẠN 1991 – 2003 Tóm tắt   PDF
Trương Công Vĩnh Khanh, Phạm Phúc Vĩnh
 
T. 4, S. 1 (2019) Nhận thức của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh về thực phẩm sạch Tóm tắt   PDF
Đặng Lê Hoa, Phạm Thị Thuyền, Hồ Thanh Tâm
 
T. 4, S. 1 (2019) Nhu cầu, thói quen sử dụng và nhận biết thương hiệu các sản phảm công nghệ của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Huỳnh Công Du, Trần Danh Nhân, Lê Sinh Khiêm, Nguyễn Phương Lan
 
1 - 25 trong số 51 mục 1 2 3 > >>